Sällskapet för Existentiell Psykoterapi - SEPT

Nätutbildning i
Existentiell vägledning och terapi, motsvarande 60 hp

För dig som gärna vill utbilda dig men inte har möjlighet att resa och vara fysiskt närvarande erbjuds nu nätkurser! Du gör allt vid din dator!

Nätutbildningen, som omfattar totalt 60 poäng över 2 år, startade ht 2011. Utbildningen är uppdelad på åtta delkurser och är konstruerad så att man dels kan starta på sin egen nivå och gå i sin egen takt, dels bestämma när man gör avbrott och när man vill återkomma till utbildningsgången.

För dem som tidigare genomgått introduktions- eller grundkurser av olika slag inom området möjliggör systemet att man kan få ekvivalera sina tidigare poäng och komma in på rätt nivå direkt. För dem som genomgår tillräckligt stor del av utbildningsgången och som är leg psykoterapeut, ges möjlighet till auktorisation som "existentiell psykoterapeut". Andra, som genomgår hela eller delar av utbildningen, kan mot en avgift listas på en förteckning över andra "existentiella utövare".
Läs mera om de olika modulerna högst upp i vänstermenyn.
Intresseanmälan

Läs mera om sällskapets andra utbildningar på webbplatsen: www.sept.se

Sällskapet för existentiell psykoterapi - SEPT

välkomnar alla deltagare och intresserade till denna utbildningsplattform.

SEPT:s utbildningar har genomgående fått mycket goda betyg av tidigare deltagare. Nedan följer några kommentarer:

– Den bästa utbildning jag gått! Viktiga frågor som alla borde reflektera över.
– Kursen och de existentiella livsfrågorna blev en vändpunkt i mitt liv.
– Alla kursmoment har varit otroligt värdefulla.
– Det kändes som att komma hem.
– Utbildningen har givit mig mycket både på ett personligt plan och i mitt arbete.
– Jag vill bara ha mer!

Intresseanmälan

Till SEPT:s webbplats www.sept.se

Kontakta gärna Dan Stiwne, dan.stiwne@gmail.com eller Ann-Margreth Bhy, a_bhy@hotmail.com angående webbplatsen.